Energijos taupymas ir aplinkos tausojimas - tai norma

Taikomoji eksploatacijos programa „Smartset“ / Rangovo lygmuo


Tobulas valdymas su išmaniuoju telefonu arba kompiuteriu.

 • Vartotojo lygmuo: Wolf taikomoji programa mobiliajam telefonui arba Wolf portalas

  Be ISM7i arba ISM7e sąsajos modulio ir Wolf portalo, vartotojai gali patogiai valdyti savo šildymo sistemas iš bet kurios vietos su taikomąja programa mobiliajam telefonui „Smartset“. Internetiniam ryšiui įjungti reikalingas vartotojo leidimas.

   Rangovo lygmuo: Wolf portalas

  Prie pasirinktos šildymo sistemos galima prieiti per Wolf portalą rangovo lygmenyje. Sistemos elementai grafiškai pavaizduoti įvairiomis schemomis, taip pat žinomos susijusios eksploatacijos sąlygos. Galima reguliuoti prietaisą ir keisti jo parametrus. Be to, integraliame duomenų kaupiklyje registruojamos parametrų reikšmės ir sąlygos, kurios taip pat atvaizduojamos grafiškai. Taip pat rodomi aktyvūs klaidos pranešimai ir klaidų istorija.

   Remonto įrankis: Wolf taikomoji programa kompiuteriui „Smartset“

  Taikomoji programa „Smartset“ kompiuteriams su Windows operacine sistema leidžia sukonfigūruoti sistemą ir atlikti jos diagnostiką vietoje, pavyzdžiui atvykus pagal iškvietimą dėl remonto. Kompiuteris sujungiamas su ISM7i arba ISM7e sąsajos moduliu per tinklo kabelį. Taikomosios programos kompiuteriui „Smartset“ dizainas ir funkcijos yra tokios pačios kaip Wolf portale, įskaitant rangovo lygį.


Benefits to remember::

  • Lengvas ir aiškus valdymas;
  • Darbo režimo perjungimas;
  • Šildymo / sumažinto šildymo režimas pagal poreikį;
  • Programuojamas centralizuoto šildymo ir buitinio karšto vandens ruošimo laikas;
  • Nustatytų reikšmių įvedimas;
  • Gautos saulės energijos rodymas (jei yra saulės energijos modulis ir įjungtas saulės energijos registravimas).
  • Rodomos ir įrašomos visos aktualios temperatūros ir darbinės sąlygos (rangovo lygmenyje);
  • Rodomi aktyvūs klaidos pranešimai ir klaidų istorija;
  • Rangovai gali valdyti kelias sistemas;
  • Nuotolinės diagnostikos galimybė ekspertams.